Cách tiếp cận mới để xác minh tài sản: Giải quyết tham nhũng ở Việt Nam

Date:

Trong cuộc chiến chống tham nhũng, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình là nền tảng của một xã hội công bằng. Việt Nam, giống như nhiều quốc gia, đang phải vật lộn với thách thức duy trì sự liêm chính của công chức. Phương thức xổ số xác minh tài sản hiện nay có thể không phải là giải pháp hiệu quả nhất, nhưng đề xuất rà soát toàn bộ việc kê khai tài sản của toàn bộ công chức cũng không phải là không có bất cập. Với hơn nửa triệu người phải kê khai tài sản, cơ quan thanh tra bị dàn mỏng. Một cách tiếp cận thực tế hơn là lấy cảm hứng từ thông lệ quốc tế bằng cách tập trung vào việc xác minh tài sản của một nhóm công chức cấp cao được lựa chọn, chẳng hạn như Giám đốc các Bộ hoặc Giám đốc Sở cấp tỉnh trở lên.

Suy nghĩ lại về việc xác minh tài sản
Thanh tra Chính phủ Việt Nam hiện đang nghiên cứu đề xuất tổ chức lựa chọn ngẫu nhiên các cá nhân để xác minh tài sản, trong đó có việc sử dụng phần mềm máy tính. Trong khi hệ thống hiện tại dựa vào việc lấy mẫu ngẫu nhiên, các cử tri đang đề xuất một cách tiếp cận toàn diện hơn, đề xuất rằng tài sản của tất cả công chức cần được xác minh thay vì dựa vào lựa chọn ngẫu nhiên.

Cử tri cho rằng việc xác minh tài sản nên mở rộng tới tất cả cán bộ, công chức, viên chức. Họ tin rằng cách tiếp cận này sẽ đảm bảo tính trung thực và thúc đẩy lòng tin của công chúng vào phẩm chất gương mẫu của các đảng viên. Vụ việc ông Lê Đức Thọ, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, bị cách chức mọi chức vụ trong Đảng do kê khai tài sản không trung thực, là một minh chứng sâu sắc cho thấy vai trò quan trọng của công tác xác minh tài sản trong Đảng. nỗ lực chống tham nhũng.

Những vi phạm của ông Lê Đức Thọ được đánh giá là “có tính hệ thống và lâu dài”, gây tổn hại, tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của Đảng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy ông đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, trong đó có việc không làm gương trong việc kê khai tài sản, thu nhập, giải trình rõ nguồn gốc tài sản một cách trung thực.

Thay vì xác minh tài sản cán bộ kiểu “xổ số” hay làm chiếu lệ với hơn nửa triệu bản kê khai, Việt Nam nên học hỏi kinh nghiệm quốc tế thu hẹp diện xác minh tài sản.

Những thách thức và hạn chế hiện tại
Báo cáo thanh tra gần đây của Ủy ban Tư pháp Quốc hội về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 vẽ nên một bức tranh trái chiều. Trong khi hơn 545.000 người kê khai tài sản và thu nhập hàng năm thì quá trình xác minh vẫn còn là một thách thức. Trong số 13.093 cá nhân được xác minh tài sản, thu nhập năm 2023, chỉ có 54 người bị phát hiện khai báo không trung thực.

Hơn nữa, năm 2022, chỉ có 2 cá nhân bị phát hiện kê khai tài sản không trung thực trong tổng số hơn 430.000 người kê khai tài sản. Những số liệu thống kê này làm dấy lên mối lo ngại về hiệu quả của hệ thống xác minh tài sản hiện tại.

Một con đường mới phía trước
Để chống tham nhũng hiệu quả, Việt Nam cần đánh giá lại cách tiếp cận xác minh tài sản. Cơ chế xổ số hiện nay và đề xuất xác minh toàn bộ tài sản của công chức còn nhiều hạn chế, khả năng phát hiện người kê khai không trung thực còn rất nhỏ. Học hỏi từ các thông lệ quốc tế tốt nhất, trọng tâm cần chuyển sang xác minh có chọn lọc tài sản của công chức cấp cao.

Bằng cách tập trung vào những người có quyền lực và ảnh hưởng đáng kể, quá trình xác minh có thể có ý nghĩa, hiệu quả và có mục tiêu hơn. Sự thay đổi chiến lược này sẽ không chỉ nâng cao tính minh bạch mà còn đóng vai trò là biện pháp ngăn chặn tham nhũng mạnh mẽ hơn, đưa Việt Nam đến gần hơn với mục tiêu xây dựng một xã hội công bằng và có trách nhiệm hơn.
Cam kết chống tham nhũng của Việt Nam rất đáng khen ngợi, nhưng điều cần thiết là phải đánh giá lại và điều chỉnh các phương pháp được sử dụng trong xác minh tài sản. Một cách tiếp cận mới, nhắm vào các quan chức cấp cao, có thể đưa đất nước hướng tới một tương lai minh bạch, có trách nhiệm và trung thực hơn. Đã đến lúc lấy cảm hứng từ thông lệ quốc tế và đánh giá lại quy trình xác minh tài sản, đảm bảo rằng cuộc chiến chống tham nhũng vừa hiệu quả vừa công bằng.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Chia sẻ bài viết

Subscribe

Phổ biến