Hướng dẫn 03 của Ủy ban Kiểm tra: Bước lùi về pháp lý của cuộc chiến chống tham nhũng

Date:

Đảng Cộng sản Việt Nam từ lâu đã thể hiện mình cam kết chống tham nhũng trong chính phủ và các cơ quan công quyền của đất nước. Tuy nhiên, phân tích gần đây đã tiết lộ rằng cái gọi là nỗ lực chống tham nhũng của Đảng có thể không hiệu quả như nó tuyên bố.

Hướng dẫn 03 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng ban hành tháng 11 năm 2022 nằm trong số những quy chế nội bộ của Đảng nhằm phân chia nhiệm vụ kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ. Hướng dẫn này, mặc dù chỉ là quy chế nội bộ của đảng cầm quyền, song lại được mô tả như một khung pháp lý để các cơ quan phối hợp kiểm soát tài sản công vụ và nhằm thực hiện Quyết định 56 của Bộ Chính trị.

Quyết định này nhằm mục đích giữ cho việc xác minh tài sản của các quan chức cấp cao nằm trong quy trình bí mật và nội bộ của Đảng Cộng sản, thay vì liên quan đến các thực thể bên ngoài như giới truyền thông hoặc công chúng. Nói cách khác, Đảng đang cố gắng duy trì sự kiểm soát đối với toàn bộ quá trình của cái gọi là cuộc chiến chống tham nhũng để đảm bảo rằng nó không đe dọa đến sự độc tôn quyền lực của Đảng.

Hướng dẫn 03 của Ủy ban Kiểm tra TW quy định bản kê khai tài sản của cán bộ cao cấp chỉ được cung cấp khi có yêu cầu của Bộ Chính trị – Ảnh: Thành ủy TPHCM

Hướng dẫn 03 củng cố thẩm quyền của Bộ Chính trị trong quá trình xác minh tài sản bằng cách nêu rõ rằng bản kê khai tài sản của các quan chức cấp cao sẽ chỉ được cung cấp khi có yêu cầu của Bộ Chính trị. Quy định này tiếp tục củng cố quyền lực của Đảng đối với quy trình và đảm bảo rằng việc xác minh tài sản vẫn nằm trong phạm vi quản lý của các cơ cấu nội bộ của Đảng. Kết quả là công chúng không thể tiếp cận thông tin về tài sản của các quan chức cấp cao, gây khó khăn cho việc xác định và xử lý tận gốc tham nhũng.

Hơn nữa, các quy định nội bộ của Đảng cũng hạn chế vai trò của các cơ quan chính quyền khác trong quá trình xác minh. Ví dụ, chính quyền địa phương phải nộp bản kê khai tài sản của các quan chức của họ cho chính quyền trung ương, nhưng họ không được phép tự điều tra hoặc xác minh tài sản. Điều này có nghĩa là quá trình xác minh vẫn nằm trong tay các cơ cấu nội bộ của Đảng.

Nhìn chung, chiến dịch chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam dường như không hiệu quả trong việc nhổ tận gốc tham nhũng do Đảng kiểm soát chặt chẽ việc xác minh tài sản của các quan chức cấp cao. Các quy định nội bộ của Đảng nhằm giữ bí mật và bảo mật quy trình này, hạn chế khả năng của giới truyền thông và công chúng trong việc xem xét kỹ lưỡng tài sản của các quan chức chính phủ. Nếu không có các biện pháp minh bạch và độc lập hơn, nỗ lực chống tham nhũng của Đảng có thể sẽ tiếp tục không đạt được mục tiêu đề ra.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Chia sẻ bài viết

Subscribe

Phổ biến