Đảng viên kêu gọi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm gương công khai tài sản

Date:

Trong một sự kiện vô tiền khoáng hậu, ngày 8/5/2018, hơn 100 đảng viên đã ký vào thư kiến nghị yêu cầu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng phải công khai tài sản cá nhân, làm gương cho cán bộ đảng viên cấp dưới.

Việc thư kiến nghị không được hồi âm chứng tỏ công cuộc chống tham nhũng mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khởi xướng không chỉ kém vững vàng về mặt pháp lý mà còn thiếu chỗ dựa đạo đức khi chính người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam từ chối công bố khối tài sản cá nhân của mình.

Tường thuật của VOA về thư kiến nghị của đảng viên yêu cầu TBT Nguyễn Phú Trọng công khai tài sản làm gương

Sự phớt lờ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ được ghi lại như bằng chứng cho thói đạo đức giả tiêu chuẩn kép chính trị. Chính ông Trọng chứ không ai khác là ví dụ điển hình đáng mỉa mai của câu tục ngữ mà ông ưa trích dẫn: “Chân mình thì lấm bê bê, lại cầm bó đuốc mà rê chân người.”

Thật đáng chê cười lắm thay.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Chia sẻ bài viết

Subscribe

Phổ biến

Thêm
Related